• Pts. Eki 2nd, 2023

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Ay: Mart 2022

  • Home
  • Türkiye’nin En İyi Hukuk Fakülteleri Belli Oldu

Türkiye’nin En İyi Hukuk Fakülteleri Belli Oldu

Türkiye Barolar Birliği’nin hukuk eğitimi ve öğretimindeki standartları belirlemek amacıyla başlattığı “ölçme-değerlendirme” çalışmaları sonuçlandı. Türkiye’deki hukuk fakültelerinin dekanlarının katılımıyla yaklaşık 3 yıldır yürütülen çalışmaya, 73 hukuk fakültesinden 54’ü katıldı. Çalışma…

İstanbul Hukuk’ta Kriminoloji ve Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı Açıldı

Ülkemizde ilk defa İstanbul Hukuk Fakültesi’nde 1943-1944 yıllarında kurulan “Kriminoloji Enstitüsü” ile birlikte kurumsallaşmaya başlayan kriminoloji, zamanla birçok üniversitede seçimlik ders olarak okutulmaya başlandı. Halen birçok üniversitede ceza hukuku ve…

Bankacılık Zimmeti ve Kredi Dolandırıcılığı Sempozyumu

İstanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku Komisyonu ile Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Bankacılık Zimmeti ve Kredi Dolandırıcılığı” Sempozyumu, 21.10.2017 Cumartesi günü Doğuş…

Anayasa Mahkemesi İç Güvenlik Paketinin Arama Hükmünü İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, İç Güvenlik Paketi olarak bilinen 27.3.2015 tarihli ve 6638 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;…

Ceza Muhakemesi Kanunu

İstinaf – Naci Şensoy

Naci Şensoy, “İstinaf“, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 12, Sayı: 4, 1954, 1058-1072. …Evvelce de işaret ettiğimiz veçhile, eski Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunumuza göre, ceza işlerinde cünha ve kabahat…

White-Collar Criminality & Beyaz-Yaka Suçluluğu

Edwin H. Sutherland, “White-Collar Criminality“, American Sociological Review, Vol. 5, No. 1, Feb., 1940, pp. 1-12. Türkçe Çevirisi: Edwin H. Sutherland, “Beyaz-Yaka Suçluluğu“, Çev. Selman Dursun, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku…

Türk Ceza Kanunu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Güncel Hali Gerekçesi 765 sayılı Türk Ceza Kanunu İlk Hali Gerekçesi

Victimology and Victim Protection in Turkey

Tuba TOPÇUOĞLU & Selman DURSUN “Turkey: Victimology and Victim Protection“, Mapping the Victimological Landscape of the Balkans: A Regional Study on Victimology and Victim Protection with a Critical Analysis of Current…

Kriminolojinin Tanımı

Mehmet Emin ARTUK, “Kriminolojinin Tanımı“, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (2), Güz 2018, 5-14. Öz Bu makalede kriminolojinin çeşitli tanımlarına yer verilmiştir. Kriminolojinin tanımlanması zorluğunu Etienne de Greeff’in,…