Anasayfan Yap    Favorilerine Ekle    E-Posta    Tavsiye Et    İletişim 
Bugün : 4 Mart 2021   
 
 
CezaHukuku.Org
 

Ana sayfa

Haberler

Köşe Yazıları

Bağlantılar

Ziyaretçi Defteri

Forum

Dosyalar

Üyeler

İletişim
 

Kullanıcı Adı : Şifre : Güvenlik :3742805 Hatırla :

      [ CezaHukuku.OrgForum ] [ Olağanüstü Kanun Yolları ] [ Yargılamanın Yenilenmesi - Yeni Delil ]
Yonetim
[Genel-Teknik Sorumlu]MSN : yok
Yaş : 46
Mesaj sayısı : 43
Giriş sayısı : 372
Puanı : 0
Konudan aldığı puan : 0
Puan verenler
Konuya Puan ver

YARGITAY 2. Ceza Dairesi
2015/16931 E.
2015/22775 K.

Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etmek suçlarından sanık 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142/1-b, 116/2. maddeleri uyarınca 2 yıl hapis ve 6 ay hapis cezaları ile cezalandırılmasına dair Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesinin 19/11/2013 tarihli ve 2012/297 esas, 2013/215 sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, anılan karara yönelik yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin Beyşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 18/03/2015 tarihli ve 2012/297 esas, 2013/215 sayılı ek kararına yönelik itirazın reddine dair Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinin 31/03/2015 tarihli ve 2015/198 değişik iş sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 08.09.2015 gün ve 2015-18588/59411 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 07.10.2015 gün ve 2015/313999 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Dosya kapsamına göre, her ne kadar hükümlü tarafından Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesinin 19/11/2013 tarihli ve 2012/297 esas, 2013/215 sayılı kararına karşı yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulmuş ve Beyşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesince, hükümlünün ileri sürmüş olduğu iddialara ilişkin değerlendirme yapılmış olduğu gerekçesi ile talebin reddine karar verilmiş ise de, hükümlü tarafından verilen yargılamanın yenilenmesi talep dilekçesi ile talebin reddine ilişkin karara karşı yaptığı itiraz dilekçesinde, kimliğini 2005 yılında kaybettiğini, bunun için gazete ilanı vererek karakola başvurduğunu, benzer olaylar nedeniyle hakkında davalar açıldığını ancak anılan dosyada ki suçu kendisinin işlemediğini, kendisine ait kimliğin başkası tarafından kullanıldığı konusunun Şereflikoçhisar Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/16 esas, 2013/118 sayılı kararı ile sabit olduğunu, ayrıca aynı kararın Kızılcahamam Asliye Ceza Mahkemesince de verildiğini belirtmiş olması karşısında, Şereflikoçhisar Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/16 esas, 2013/118 sayılı kararını kapsayan dosyanın getirtilerek incelenmesi, hükümlünün dilekçelerinde belirttiği konu hakkında Kızılcahamam Asliye Ceza Mahkemesince bir karar verilip verilmediğinin araştırılarak verilmiş ise dosyanın istenerek incelenmesi, anılan yerler Cumhuriyet Başsavcılıklarınca adına sahte kimlik belgesi düzenlenmesi eylemi nedeniyle yürütülen soruşturma yada soruşturmaların bulunup bulunmadığının araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi için itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

5271 sayılı CMK'nın 311. maddesinde, hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri sınırlı olarak sayılmış olup, aynı maddenin 1.fıkra e bendi de, “yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkum edilmesini gerektirecek nitelikte olursa” şeklinde düzenlenmiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 11.03.2014 gün ve 2012/3-909, 2014/121 sayılı kararında da belirtildiği üzere, delil ve olayların, yargılamanın yenilenmesi nedeni olarak kabul edilebilmesi için "yeni" olması gerekmektedir. Hükmü veren mahkemeye bildirilmemesi sebebiyle, hükümde dikkate alınmamış olan her olay ve delil hükümlü tarafından bilinip bilinmemesi önemli olmaksızın "yeni" olarak nitelendirilmektedir. Olay ya da delilin yeniliği, olayın kesin hükümden sonra meydana gelmiş olmasıyla değil, kesinleşmiş olan hükmün verilmesi sırasında değerlendirilip değerlendirilmediği ile bağlantılıdır. Kesin hükümden önce meydana gelen ancak mahkemenin bilgisine sunulmayan ya da mahkeme tarafından değerlendirilmeyen deliller ve olaylar da "yeni" sayılmalıdır.

Kimliğini kaybettiğini, daha önce de yargılandığını ve suçu Veli Öztürk isimli kişinin işlediğinin ortaya çıkması ile Şereflikoçhisar Asliye Ceza Mahkemesi'nce beraatine karar verildiğini belirterek yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunan hükümlü Şereflikoçhisar Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığını ilk kez ileri sürdüğü ve suç tarihinde Ankara'da olduğunu bilen tanıklar bulunduğuna ilişkin beyanı da mahkemece değerlendirilmemiş olduğu halde yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine karar verilmesi karşısında, itiraz merciince itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden (SEYDİŞEHİR) Ağır Ceza Mahkemesinden kesin olarak verilen, 31.03.2015 gün ve 2015/198 D.İş sayılı kararın, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309.maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi uyarınca BOZULMASINA, sonraki işlemlerin merciince yerine getirilmesine, 09.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

www.kararara.comYonetim : 23.06.2016 11:15:44 Tarihinde bu mesajı düzenledi..
--------------------
Site Yönetimi
23.06.2016 11:14:22
     

     

Foruma Açılan son 5 konu
Açan
Forum istatistikleri
Kovid-19: Tükürmek veya Öksürmek Suretiy..
Yonetim
Hukuka Uygunluk Nedenini Bilmek Gerekir ..
Yonetim
Köprüden atlamada intihara yönlendirme s..
Yonetim
Turistin yuttuğu pırlanta yüzüğün çıkmas..
Yonetim
Yargılamanın Yenilenmesi - Yeni Delil..
Yonetim
Forumdaki 5 Kategoride 61 Forum var, Bu forumlara açılan 41 Konuya 11 Cevap yazıldı..
Kimler Bağlı Bağlı üye yok..
İyiki Doğdunuz Nice yıllara.. Bugün Doğan yok!

2007-2009 & 2016-2019 © Copyright CezaHukuku.Org
Website motorumuz © 2006 AspSitem tabanlıdır.
Bu sayfa: 0,08 saniyede yorumlandı.