Anayasa Mahkemesi'nin Geçici Tedbir Kararları

Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru kanun yolu kapsamında, 2012-2017 yılları arasında verdiği geçici tedbir kararları, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora öğrencisi Buket ABANOZ, LLM tarafından tablo halinde tasnif edildi.

Tablo özetinde şu açıklamalar yer alıyor:

Özet: Bu çalışmada, Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kararları kapsamında vermiş olduğu geçici tedbir kararları bütüncül olarak ele alınmış ve sistematik olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada metot olarak, Anayasa Mahkemesi’nin resmi internet sitesinde yer alan Kararlar Bilgi Bankası arama motorunda tedbir kararları filtrelenip, 2012-2017 yılları arasında Mahkeme’nin vermiş olduğu tüm geçici tedbir kararları taranarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, 24.03.2017 tarihi itibariyle Anayasa Mahkemesi’nin yirmi (20) kabul, altmış iki (62) red ve yedi (7) bir kısmını kabul, bir kısmını red olmak üzere toplam seksen dokuz (89) geçici tedbir kararı verdiği tespit edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin başvurucunun geçici tedbir talebini kabul ettiği yirmi (20) kararın on altısında (16) başvurucunun sınır dışı edilmesi işleminin durdurulmasına, bir (1) kararda tutuklu başvurucunun sağlık durumu nedeniyle tahliyesine, bir (1) kararda infaz kurumundaki başvurucunun adli tıp kurumuna sevk edilmesine ve iki (2) kararda ise ceza infaz kurumunda bulunan başvurucunun sağlık durumuna elverişli infaz koşullarının sağlanması yönünde geçici tedbire hükmetmiştir. Mahkeme’nin geçici tedbir taleplerini reddettiği altmış iki (62) kararın otuz beşi (35) sınır dışı edilme kararın durdurulmasına, on beşi (15) sokağa çıkma yasağına derhal müdahale edilmesine, sekizi (8) başvurucunun infaz kurumundan tahliye edilmesine, bir (1) karar internet erişiminin engellenmesi kararının yürütmesinin durdurulmasına, bir (1) karar yurtdışındaki cenazenin Türkiye’ye getirilmesine izin verilmeme kararının durdurulmasına ve son olarak bir (1) karar ise cinsel istismara uğradığı iddia edilen kızın babası ile görüşmesinin engellenmesi tedbirine ilişkindir. Mahkeme’nin bir kısmını kabul, bir kısmını reddettiği yedi (7) kararın kabul edilen kısımlarının beşi (5) başvurucunun gizlilik talebine ve kimlik bilgilerinin kamuya açık belgelerde gizli tutulmasına ilişkinken; biri (1) infaz şartlarının başvurucunun sağlık durumuna elverişli hale getirilmesine ve biri (1) de erteleme kararına ilişkin geçici tedbirlerdir. Söz konusu yedi (7) kararın reddedilen kısımlarının biri (1) infaz kurumunda bulunan başvurucunun tahliyesi, ikisi (2) infazın ertelenmesi ve dördü (4) sınır dışı edilme kararının durdurulması yönündedir. Kararlar aşağıdaki tabloda, en eski tarihli olandan en yeni tarihliye doğru kronolojik olarak sunulmuştur.

Tabloya, "Dosyalar" sayfasından ulaşılabileceği gibi aşağıdaki bağlantıdan da indirilebilir.

<<Tabloya ulaşmak için tıklayınız >>>


Haberin kaynağı : http://www.cezahukuku.org
CezaHukuku.Org