Yargılamada Hedef Süreler Yönetmeliği Yayınlandı

Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 23.06.2017 tarih ve 30105 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. Adalet Bakanlığı tarafından 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 28.maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelik, 01.09.2017'de yürürlüğe girecek.

Yönetmeliğin amacı; soruşturma, kovuşturma veya yargılamaların tamamlanması için öngörülen hedef sürelerin belirlenmesi ve uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemek olarak öngörülüyor. Yönetmelik, bölge adliye mahkemeleri ve Cumhuriyet başsavcılıkları, adli yargı ilk derece mahkemeleri ve Cumhuriyet başsavcılıkları, bölge idare mahkemeleri ile idari yargı ilk derece mahkemeleri tarafından yürütülen soruşturma, kovuşturma veya yargılamalara ilişkin hedef sürelerin belirlenmesini ve uygulanmasını kapsıyor.

<< Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız >>


Haberin kaynağı : http://www.cezahukuku.org
CezaHukuku.Org