• Paz. May 22nd, 2022

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

admin

  • Home
  • Kriminoloji İçin Disiplin Çağrısı

Kriminoloji İçin Disiplin Çağrısı

Tuba Topçuoğlu, “Kriminoloji İçin Disiplin Çağrısı“, İÜHFM, LXXII/1, 2014, 363-382. Özet Ülkemizde ilk Kriminoloji Enstitüsü 1943 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kurulmuş ve yine ilk kez 1953 yılında kriminoloji dersi İstanbul…

 Kriminoloji: Suçlulukla Mücadele İlmi

Nurullah Kunter, “Kriminoloji, suçlulukla mücadele ilmi“, Adliye Ceridesi, 33/1, 1942.  I — Pozitivist mektep, suçlulukla mücadeleye ilmî usullerle ve sistematik bir şekilde başladığından beri kriminoloji ilmi meydana gelmiştir. II —…

First M.A. in Criminology and Criminal Justice in Turkey

The Law Faculty at Istanbul University, a Partner of the MPPG, Takes the Lead to Establish the First M.A. in Criminology and Criminal Justice in Turkey Tuba Topçuoğlu The lack…

New Criminological Literature in Europe

Elisabeth Martin New Criminological Literature in Europe – Selected BibliographyEuropean Journal of Crime, Criminal Law and Criminal JusticeVolume 25, Issue 1, 2017, pp. 101 – 106.

The Bill on the Victim Rights Act

A New Step Towards Improved Victim Rights in Turkey: The Bill on the Victim Rights Act Selman DURSUN Since the Turkish Penal Law Reform of 2004 and 2005, many important…

Ceza Genel Hukuku Kitapları

5237 sayılı TCK’ya Göre Yazılanlar/Yenilenenler (Alfabetik) Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Öztürk Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku. Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler. Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel…

Şahsi Dava – Nurullah Kunter

Nurullah Kunter, “Şahsi Dava“, Adliye Dergisi, 35/2, 1944, 146-170. I. Şahsî dâva yoluna lüzum olup olmadığı meselesi II. Şahsî dâva tâbiri III. Şahsî dâvanın mevzuu IV. Şahsî dâvacı V. Dâva…

Alman Hakimler Birliği Başkanı Christoph Frank: Cinsel İstismar Önemsiz Bir Suç Değil!

Tabii ki gençler bakımından tutuklu yargılama en son başvurulacak yöntemdir; orantılı olmalıdır. Ancak cinsel istismar önemsiz bir suç değildir.

Kabahatler Kanunu ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı

İdare hukuku esaslarına göre tesis edilen bir idari işlemin, sadece para cezası yaptırımı içermesine bakılarak denetiminin idari yargı alanından çıkarılarak adli yargıya bırakılması olanaklı değildir.