• Per. Şub 2nd, 2023

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Genel Esaslar

  • Home
  • Ceza Hukukunun İnsanileştirilmesi

Ceza Hukukunun İnsanileştirilmesi

Giuseppe Bettiol, Ceza Hukukunun İnsanileştirilmesi, Çev. Faruk Erem, Adalet Dergisi, 1949/7, 936-944. “Ceza Hukukunun İnsanileştirilmesi”nden bahsedilince ne kastedilir? Vazedilişi bakımından mesele, bir hukuk tekniği meselesi değildir, Ceza Hukuku metafiziğine ve…