• Cum. Şub 3rd, 2023

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Olağan Kanun Yolları

  • Home
  • İstinaf – Naci Şensoy

İstinaf – Naci Şensoy

Naci Şensoy, “İstinaf“, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 12, Sayı: 4, 1954, 1058-1072. …Evvelce de işaret ettiğimiz veçhile, eski Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunumuza göre, ceza işlerinde cünha ve kabahat…