• Pts. Eki 2nd, 2023

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku

  • Home
  • İstinaf – Naci Şensoy

İstinaf – Naci Şensoy

Naci Şensoy, “İstinaf“, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 12, Sayı: 4, 1954, 1058-1072. …Evvelce de işaret ettiğimiz veçhile, eski Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunumuza göre, ceza işlerinde cünha ve kabahat…

Şahsi Dava – Nurullah Kunter

Nurullah Kunter, “Şahsi Dava“, Adliye Dergisi, 35/2, 1944, 146-170. I. Şahsî dâva yoluna lüzum olup olmadığı meselesi II. Şahsî dâva tâbiri III. Şahsî dâvanın mevzuu IV. Şahsî dâvacı V. Dâva…