• Çar. Haz 12th, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Ceza Hukuku Felsefesi

  • Home
  • Nedensellik ve İsnadiyet

Nedensellik ve İsnadiyet

Hans Kelsen (Çev. Zeki Hafızoğulları), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 35, Sayı: 1, 1978, 219 – 234 1 . DOĞA VE TOPLUM. ‘Tabiî bilimler’ ve ‘sosyal bilimler’, genellikle, farklı…

Ceza Hukuku Felsefesinin Tanımı

Hukuk-ı cezaiyye mehazı ve mevzuu itibariyle ayrı ayrı kısımlara münkasımdır. Mehazı itibarıyla ikiye münkasımdır: Biri hukuk-ı tabîiyye-i ceza ki akl-ı selîm vasıtasıyla istinbat olunan cerâim ile bunlar hakkında tayin olunan…

Kitap: Ceza Hukuku Felsefesi (Mizan-ı Ceza’nın İlk Kısmı: Hikmet-i Ceza)

Yazarlar: Yanyalı Ali Rıza – Vasilaki Orfanidis Yayına Hazırlayan: Yasin Yılmaz Yayımlayan: Adalet Bakanlığı Yayım Yeri ve Tarihi: Ankara, 2021 Tanıtım yazısı: https://edb.adalet.gov.tr/Resimler/Dergi/21102021112855Ceza%20Hukuku%20Felsefesi.pdf