• Çar. Haz 12th, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Ceza Genel Hukuku

Ceza Hukuku Genel Hükümler

  • Home
  • Ceza Hukukunda Mazeret Nedeni Olarak Haksız Tahrik

Ceza Hukukunda Mazeret Nedeni Olarak Haksız Tahrik

Nevzat Gürelli, “Ceza Hukukunda Mazeret Nedeni Olarak Haksız Tahrik“, İstanbul Barosu Dergisi, 1951. § 1. Tahrikin ceza hukukundaki yeri ve önemi § 2. Haksız tahrikin şartları § 3. Haksız tahrikin…

Müselsel Suçlar

Öztekin Tosun, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 22, Sayı 1-4, 1957, 124 – 149. Etüdümüzü beş kısma ayırmış bulunuyoruz. Birinci kısım müselsel suçun tarifine ve mahiyetinin izahına ayrılmış bulunmakla…

Mütemadi Suç

Ayhan Önder, “İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1963, 75-120. Mütemadi suç yabancı memleketler doktrininde çok iyi bir şekilde işlenmiş olmasına rağmen, bugüne kadar bütün müelliflerin ittifak ettiği bir müessese olarak…

Ümanist Doktrin ve Suçun Konusu & Nedensellik Bağı

Faruk Erem, Suçun Konusu ve Ümanist Doktrin, AÜHFD, Cilt: 25, Sayı: 1, 1968. Faruk Erem, Nedensellik Bağı ve Ümanist Doktrin, AÜHFD, Cilt: 25, Sayı: 3, 1968. Ümanist doktrin maddî konu…

Ceza Hukukunun İnsanileştirilmesi

Giuseppe Bettiol, Ceza Hukukunun İnsanileştirilmesi, Çev. Faruk Erem, Adalet Dergisi, 1949/7, 936-944. “Ceza Hukukunun İnsanileştirilmesi”nden bahsedilince ne kastedilir? Vazedilişi bakımından mesele, bir hukuk tekniği meselesi değildir, Ceza Hukuku metafiziğine ve…

Hukuka Uygunluk Nedenini Bilmek Gerekir mi?

Hukuka uygunluk nedenlerinini manevi unsurları meselesine dair video: Alman ceza avukatı ve yazar Ferdinand von Schirach’ın Kusur (Schuld) adlı kitabından* uyarlanan film… https://www.dailymotion.com/video/x6fh1py https://www.youtube.com/watch?v=slqaFUno7qQ (özet) https://www.youtube.com/watch?v=5aBRqB9_FIk (kısa film) Filmin konusu:Für…

Ceza Genel Hukuku Kitapları

5237 sayılı TCK’ya Göre Yazılanlar/Yenilenenler (Alfabetik) Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Öztürk Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku. Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler. Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel…