• Sal. Tem 23rd, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Yan Ceza Hukuku

Temel Ceza Kanunu Dışında Ceza Hükmü İçeren Kanunlar

  • Home
  • Kripto Varlıklara Dair Ceza Hukuku Düzenlemelerine İlişkin Genel Tespitler

Kripto Varlıklara Dair Ceza Hukuku Düzenlemelerine İlişkin Genel Tespitler

Doç. Dr. Selman DURSUN & Doç. Dr. Muhammed DEMİREL 1. Son dönemlerde kullanımı oldukça artan kripto varlıklara ilişkin olarak ortaya çıkan sorunların varlığı karşısında sürekli bu konuya ilişkin yeni hukuki…

Karşılıksız Çek

Sulhi Dönmezer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 43, Sayı 1-4, 1977, 302 – 324. Bu etüd karşılıksız çek keşidesi konusunda mukayeseli hukuktaki yeni eğilimleri ve değişiklikleri belirtmek, bu bakımdan…

Basın Suçlarında Müeyyide

Sahir Erman, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 37, Sayı 1-4, 1971, 99 – 120. * İstanbul Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü tarafından 24 – 26 Şubat 1972…

Bankacılık Suçları

Süheyl Donay, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 50, Sayı 1-4, 1984, 213 – 238. Ülkemizde bankacılığın bir meslek olarak kuruluşu ve gelişmesi, diğer ülkelere göre çok yenidir. Gerçekten bankacılığın…