• Per. May 30th, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

İlker Tepe

İlker TEPE, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı Üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında ceza hukuku alanında yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. Almanya’da Friedrich Alexander Üniversitesi (Erlangen) Hukuk Fakültesi ve Julius Maximilian (Würzburg) Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. İngilizce ve Almanca bilmektedir.
  • Home
  • Max Ernst Mayer’den Tartışmalar – I: Ceza Kanununun Özüne Dair

Max Ernst Mayer’den Tartışmalar – I: Ceza Kanununun Özüne Dair

MAX ERNST MAYER’DEN TARTIŞMALAR – I*: “CEZA KANUNUNUN ÖZÜNE DAİR”** Çev: Arş. Gör. İlker Tepe Şunu yapan kişi şu şekilde cezalandırılır. Bu ifade, bir ceza tehdidini tipik bir eylemle ilişkilendirmesi…

Ölüm Bir Ceza Olabilir Mi? Sorusuna Fichte’nin Yanıtı Üzerine

I. “Ölüm cezası varlığını koruduğu sürece bütün ceza hukuku kan kokusu yayar, acımasızlığın mührünü taşır, intikamcı bir misillemenin lekesiyle yaftalanır”. Gustav Radbruch bu hatırlatmayı yaptığında yıl 1947’ydi. II. Dünya Savaşı…

Martin Aschenbrenner (1801) Odağında Ceza Hukukunu Konumlandırmanın Anlamı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

“Ceza hukuku kamu hukuku alanına dâhil bir disiplindir. Peki neden?” I Ceza hukukunun kamu hukuku alanına dâhil bir disiplin olduğunu söylemek bugün için özel bir anlam ifade etmez. Hatta bu…

Ceza Hukuku Dogmatiği Hermeneutik Bir Etkinlik mi?

“CEZA HUKUKU DOGMATİĞİ HERMENEUTİK BİR ETKİNLİK Mİ?” ZOR BİR SORUYA CEVAP BULMA ÇABASI – I I Hukuku inceleme konusu yapan ve “hukuk bilimleri” çatısı altında toplanan birçok münferit disiplin mevcuttur.…

Ceza Hukuku-Suç Politikası Geriliminin Dünü Bugünü: Kısa Bir Tarihsel Bakış Denemesi

“Ceza hukuku, suç politikasının aşılmaz bir bariyeridir”… Büyük Alman ceza hukukçusu Franz von Liszt’in 20. yüzyılın başlarında kullandığı ve sloganlaşan bu ifade liberal hukuk devletinde ceza hukuku ile suç politikası…