• Per. May 30th, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Şahsi Dava – Nurullah Kunter

Byadmin

Mar 3, 2022

Nurullah Kunter, “Şahsi Dava“, Adliye Dergisi, 35/2, 1944, 146-170.

I. Şahsî dâva yoluna lüzum olup olmadığı meselesi

II. Şahsî dâva tâbiri

III. Şahsî dâvanın mevzuu

IV. Şahsî dâvacı

V. Dâva olunanlar

VI. Şahsî dâva ve müddeiumumi

VII. Şahsî dâvanın açılması

VIII. Şahsî dâvada duruşma

IX. Şahsi dâvadan vazgeçme

X. Şahsi dâva sonunda verilen kararlar

XI. Kanun yolları

By admin