• Çar. Haz 12th, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Ceza Hukuku Tarihi

  • Home
  • Ölüm Bir Ceza Olabilir Mi? Sorusuna Fichte’nin Yanıtı Üzerine

Ölüm Bir Ceza Olabilir Mi? Sorusuna Fichte’nin Yanıtı Üzerine

I. “Ölüm cezası varlığını koruduğu sürece bütün ceza hukuku kan kokusu yayar, acımasızlığın mührünü taşır, intikamcı bir misillemenin lekesiyle yaftalanır”. Gustav Radbruch bu hatırlatmayı yaptığında yıl 1947’ydi. II. Dünya Savaşı…

Martin Aschenbrenner (1801) Odağında Ceza Hukukunu Konumlandırmanın Anlamı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

“Ceza hukuku kamu hukuku alanına dâhil bir disiplindir. Peki neden?” I Ceza hukukunun kamu hukuku alanına dâhil bir disiplin olduğunu söylemek bugün için özel bir anlam ifade etmez. Hatta bu…

Cezaî Sorumluluğun Gelişimi

Nevzat Toroslu, Yargıtay Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1-2, Ocak – Nisan 1990, 121 – 125. Halen ceza hukukunda hakim olan « fiilin sübjektifliği ilkesi» suçtan söz edilebilmesi için, failin tipe…

Ceza Hukukunun Bugünkü Gelişmesinde Franz Von Listz’in Rolü

Nurullah Kunter, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 17, Sayı: 1-2, 1951, 44 – 52. Meşhur bestekâr ve piyanistin yeğeni olan büyük cezacı Franz von Liszt tam yüz yıl önce…