• Çar. Haz 12th, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Kriminoloji & Viktimoloji

Suç Bilimi ve Mağdurbilim

  • Home
  • Suç Mağdurunun Korunması ile İlgili Bazı Sorunlar

Suç Mağdurunun Korunması ile İlgili Bazı Sorunlar

Çetin Özek, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 50, Sayı 1-4, 1984, 13 – 67. Kısaca değinmeğe çalıştığımız ceza hukuk u alanında yenileşme ve anlayış değişimleri olgusu “mağdur” konusunda da…

White-Collar Criminality & Beyaz-Yaka Suçluluğu

Edwin H. Sutherland, “White-Collar Criminality“, American Sociological Review, Vol. 5, No. 1, Feb., 1940, pp. 1-12. Türkçe Çevirisi: Edwin H. Sutherland, “Beyaz-Yaka Suçluluğu“, Çev. Selman Dursun, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku…

Victimology and Victim Protection in Turkey

Tuba TOPÇUOĞLU & Selman DURSUN “Turkey: Victimology and Victim Protection“, Mapping the Victimological Landscape of the Balkans: A Regional Study on Victimology and Victim Protection with a Critical Analysis of…

Kriminolojinin Tanımı

Mehmet Emin ARTUK, “Kriminolojinin Tanımı“, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (2), Güz 2018, 5-14. Öz Bu makalede kriminolojinin çeşitli tanımlarına yer verilmiştir. Kriminolojinin tanımlanması zorluğunu Etienne de Greeff’in,…

Kriminoloji İçin Disiplin Çağrısı

Tuba Topçuoğlu, “Kriminoloji İçin Disiplin Çağrısı“, İÜHFM, LXXII/1, 2014, 363-382. Özet Ülkemizde ilk Kriminoloji Enstitüsü 1943 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kurulmuş ve yine ilk kez 1953 yılında kriminoloji dersi…

 Kriminoloji: Suçlulukla Mücadele İlmi

Nurullah Kunter, “Kriminoloji, suçlulukla mücadele ilmi“, Adliye Ceridesi, 33/1, 1942. I — Pozitivist mektep, suçlulukla mücadeleye ilmî usullerle ve sistematik bir şekilde başladığından beri kriminoloji ilmi meydana gelmiştir. II —…

First M.A. in Criminology and Criminal Justice in Turkey

The Law Faculty at Istanbul University, a Partner of the MPPG, Takes the Lead to Establish the First M.A. in Criminology and Criminal Justice in Turkey Tuba Topçuoğlu The lack…

New Criminological Literature in Europe

Elisabeth Martin New Criminological Literature in Europe – Selected BibliographyEuropean Journal of Crime, Criminal Law and Criminal JusticeVolume 25, Issue 1, 2017, pp. 101 – 106.

The Bill on the Victim Rights Act

A New Step Towards Improved Victim Rights in Turkey: The Bill on the Victim Rights Act Selman DURSUN Since the Turkish Penal Law Reform of 2004 and 2005, many important…