• Sal. Tem 23rd, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Köşe Yazıları

Köşe Yazıları

  • Home
  • Werden Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland bald legal? & Kürtaj Yakın Zamanda Almanya’da Yasal Olacak mı?

Werden Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland bald legal? & Kürtaj Yakın Zamanda Almanya’da Yasal Olacak mı?

Ja – so ist jedenfalls die Empfehlung einer von der Bundesregierung eingesetzte Kommission. Deren wissenschaftliche Koordinatorin erklärt die Hintergründe. Evet – en azından Alman hükümeti tarafından kurulan bir komisyonun tavsiyesi…

UAD Soykırım Davasında Bir İlk: Arabulucu Statüsünde Bir Devlet Müdahil Oluyor

Geçtiğimiz günlerde, Güney Afrika Cumhuriyeti hukuk ekibi Uluslararası Adalet Divanı’ndan, İsrail’in Refah’a düzenlediği saldırıları durdurması ve ateşkes tedbirine başvurması hususunda acilen yeni tedbir kararları alması talebinde bulundu. Güney Afrika böylece…

“Hareketin Konusu”, “Korunan Hukuksal Değer” ve “Suçun Konusu” Kavramları Arasındaki Dogmatik İlişki Üzerine

Hareketin konusu; fail, mağdur, hareket, netice, nedensellik bağı ve objektif isnadiyetin yanında tipikliğin bir başka objektif unsurunu teşkil etmektedir. Öyle ki bu unsura yer verilen suçlar yönünden, tipikliğin objektif unsurlarının…

Max Ernst Mayer’den Tartışmalar – I: Ceza Kanununun Özüne Dair

MAX ERNST MAYER’DEN TARTIŞMALAR – I*: “CEZA KANUNUNUN ÖZÜNE DAİR”** Çev: Arş. Gör. İlker Tepe Şunu yapan kişi şu şekilde cezalandırılır. Bu ifade, bir ceza tehdidini tipik bir eylemle ilişkilendirmesi…

Palestine and The International Court of Justice: Recent Developments

In this brief note, we shall be providing an outline of ongoing proceedings concerning Palestine. In doing so, we shall commence with the most recent South African Application to the…

Ölüm Bir Ceza Olabilir Mi? Sorusuna Fichte’nin Yanıtı Üzerine

I. “Ölüm cezası varlığını koruduğu sürece bütün ceza hukuku kan kokusu yayar, acımasızlığın mührünü taşır, intikamcı bir misillemenin lekesiyle yaftalanır”. Gustav Radbruch bu hatırlatmayı yaptığında yıl 1947’ydi. II. Dünya Savaşı…

Güney Afrika’nın UAD Başvurusu: Emsal Kararlar Ne Söylüyor?

Güney Afrika’nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açtığı soykırım davasının ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşmaları geçen hafta yapıldı. UAD’de 11 Ocak’taki oturumda, Güney Afrika hukuk ekibinin, oldukça iyi…

Martin Aschenbrenner (1801) Odağında Ceza Hukukunu Konumlandırmanın Anlamı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

“Ceza hukuku kamu hukuku alanına dâhil bir disiplindir. Peki neden?” I Ceza hukukunun kamu hukuku alanına dâhil bir disiplin olduğunu söylemek bugün için özel bir anlam ifade etmez. Hatta bu…

Alman Ceza Hukukunda Teşebbüsün Dayandığı Esasa Dair Bir Alıntı

Alman ceza hukukunda suça teşebbüs, temelde sübjektif bir esasa (baskın görüşe göre objektif ölçütler de içeren karma teoriye) dayanmakta olup teşebbüs için suç işleme kararı (kast ve diğer manevi unsurlar)…

Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilen TCK m. 220/6 Hükmünün Sorunlu Tipiklik Tasarımı ve Geleceğe Dair Öngörüler

Giriş Anayasa Mahkemesinin geçtiğimiz cuma günü yayımlanan kararı ile TCK m. 220/6 hükmü, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 4 ay sonra yürürlüğe girmek kaydıyla iptal edildi. Aslına bakılırsa bu iptal…