• Sal. Tem 23rd, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Selman Dursun

Selman Dursun

  • Home
  • Alman Ceza Hukukunda Teşebbüsün Dayandığı Esasa Dair Bir Alıntı

Alman Ceza Hukukunda Teşebbüsün Dayandığı Esasa Dair Bir Alıntı

Alman ceza hukukunda suça teşebbüs, temelde sübjektif bir esasa (baskın görüşe göre objektif ölçütler de içeren karma teoriye) dayanmakta olup teşebbüs için suç işleme kararı (kast ve diğer manevi unsurlar)…

Ceza Hukukunda Hareket

Ceza hukukunda hareketle ilgili daha önce twitter sayfamızda (https://twitter.com/Selman_Dursun/with_replies) paylaştığımız bazı sözleri derlemeyi yararlı bulduk. Ayrıntı için bkz. Dursun, Disiplinler Arası Bir Yaklaşımla Ceza Hukukunda Hareket Kavram ve Terimi, Ankara,…

İnternet Yayınlarında Mütemadi Suç Özelliği ve İhmali Hareketle İştirak

Mülga TCK döneminde ve 5651 sayılı Kanun’un yürürlüğünden (2007) önce gerçekleşen olayda sanık, bir internet servis sağlayıcısı şirkette, Tartışma Platformu isimli web sayfasının koordinatörlüğünü yapmaktadır. Söz konusu web sayfasında, haftalık…

Kabahatlerde Emrin İfasının Hukuki Niteliği

Anayasa (AY) başta olmak üzere emrin ifasına dair ilgili hükümlerdeki suç ifadesini doğru bir biçimde anlamlandırabilmek için öncelikle kısaca kabahat kavramı ele alınmalıdır. 2005 yılında yürürlüğe giren Kabahatler Kanunu’nun (KabK)…

Mazeret Nedeni Kavramı

Mazeret nedeni kavramı, Türk Ceza Hukuku doktrininde daha önce bazı yazarlar tarafından farklı anlamlarda kullanılmış olsa da (Taner, 441- 442; Erem/Danışman/Artuk, 549 vd.; Yüce, 253-254) özellikle 5237 sayılı TCK’nın yürürlüğü…

 Ceza Muhakemesinde İstinafa Dair Bazı Soru ve Cevaplar

1) İlk derece mahkemeleri tarafından verilen hangi kararlar hem maddi hem de hukuki yanını denetleyen kanun yolu incelemesinin konusunu oluşturmaktadır? İlk derece mahkemelerinin kesin hüküm niteliğinde kararları var mıdır? Bu…

Çocuklara Yönelik Cinsel Davranışlara Dair Soru ve Cevaplar

1) Çocuklar arasında rızaya dayalı olarak gerçekleşen cinsel davranışlar cezalandırılmalı mıdır? Bu konuda mevcut sistemdeki durum nedir ve olması gereken hukuk açısından yerinde midir? Esasen bu konuya dair görüşümüzü, daha…