• Sal. Tem 23rd, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

White-Collar Criminality & Beyaz-Yaka Suçluluğu

Byadmin

Mar 9, 2022
Edwin H. SutherlandEdwin H. Sutherland

Edwin H. Sutherland, “White-Collar Criminality“, American Sociological Review, Vol. 5, No. 1, Feb., 1940, pp. 1-12.

Türkçe Çevirisi: Edwin H. Sutherland, “Beyaz-Yaka Suçluluğu“, Çev. Selman Dursun, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-5, Suç Politikası, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin’e Armağan, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara, Seçkin, 2006, s. 295-305.

SUMMARY & ÖZET

1. White-collar criminality is real criminality, being in all cases in viola- tion of the criminal law.

2. White-collar criminality differs from lower class criminality principally in an implementation of the criminal law which segregates white-collar criminals administratively from other criminals.

3. The theories of the criminologists that crime is due to poverty or to psychopathic and sociopathic conditions statistically associated with poverty are invalid because, first, they are derived from samples which are grossly biased with respect to socioeconomic status; second, they do not apply to the white-collar criminals; and third, they do not even explain the criminality of the lower class, since the factors are not related to a general process characteristic of all criminality.

4. A theory of criminal behavior which will explain both white-collar criminality and lower class criminality is needed.

5. An hypothesis of this nature is suggested in terms of differential association and social disorganization.

&

1. Beyaz-yaka suçluluğu, ceza hukukunu ihlal eden bütün olaylarda mevcut olan gerçek bir suçluluktur.

2. Beyaz-yaka suçluluğu, alt sınıf suçluluğundan, her şeyden önce, beyaz-yaka suçlularını, idari olarak diğer suçlulardan ayıran bir ceza hukuku uygulamasında farklıdır.

3. Kriminologların, suçun yoksulluk veya istatistiksel olarak yoksullukla ilişkili olan psikopatik ve sosyopatik durumlar nedeniyle olduğuna dair teorileri geçersizdir, çünkü birincisi onlar, sosyoekonomik statülerle ilgili olarak kötü bir şekilde etkilenen örneklerden elde edilmektedirler; ikincisi, onlar beyaz-yaka suçlularına uygulanmamaktadır ve üçüncüsü onlar, faktörlerin tüm suçluluğun genel bir süreç özelliğiyle ilişkili olmaması nedeniyle, alt sınıf suçluluğunu dahi açıklamamaktadır.

4. Gerek beyaz-yaka suçluluğunu gerekse alt sınıf suçluluğunu açıklayacak bir suçla ilgili davranış teorisine ihtiyaç vardır.

5. Bu özellikteki bir varsayım [hipotez], diferansiyel ilişki [farklılıkların birleşmesi/ayırıcı birliktelikler] ve sosyal düzensizlik açısından önerilmektedir.

By admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir