• Çar. Haz 12th, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Kriminoloji

Suç Bilimi

  • Home
  • White-Collar Criminality & Beyaz-Yaka Suçluluğu

White-Collar Criminality & Beyaz-Yaka Suçluluğu

Edwin H. Sutherland, “White-Collar Criminality“, American Sociological Review, Vol. 5, No. 1, Feb., 1940, pp. 1-12. Türkçe Çevirisi: Edwin H. Sutherland, “Beyaz-Yaka Suçluluğu“, Çev. Selman Dursun, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku…

Kriminolojinin Tanımı

Mehmet Emin ARTUK, “Kriminolojinin Tanımı“, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (2), Güz 2018, 5-14. Öz Bu makalede kriminolojinin çeşitli tanımlarına yer verilmiştir. Kriminolojinin tanımlanması zorluğunu Etienne de Greeff’in,…

Kriminoloji İçin Disiplin Çağrısı

Tuba Topçuoğlu, “Kriminoloji İçin Disiplin Çağrısı“, İÜHFM, LXXII/1, 2014, 363-382. Özet Ülkemizde ilk Kriminoloji Enstitüsü 1943 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kurulmuş ve yine ilk kez 1953 yılında kriminoloji dersi…

 Kriminoloji: Suçlulukla Mücadele İlmi

Nurullah Kunter, “Kriminoloji, suçlulukla mücadele ilmi“, Adliye Ceridesi, 33/1, 1942. I — Pozitivist mektep, suçlulukla mücadeleye ilmî usullerle ve sistematik bir şekilde başladığından beri kriminoloji ilmi meydana gelmiştir. II —…

First M.A. in Criminology and Criminal Justice in Turkey

The Law Faculty at Istanbul University, a Partner of the MPPG, Takes the Lead to Establish the First M.A. in Criminology and Criminal Justice in Turkey Tuba Topçuoğlu The lack…

New Criminological Literature in Europe

Elisabeth Martin New Criminological Literature in Europe – Selected BibliographyEuropean Journal of Crime, Criminal Law and Criminal JusticeVolume 25, Issue 1, 2017, pp. 101 – 106.