• Çar. Haz 12th, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Anayasa Mahkemesi, Örgüt Adına Suç İşleme (TCK m. 220/6) Hükmünü İptal Etti

Byadmin

Ara 10, 2023

Anayasa Mahkemesi, somut norm denetimi (itiraz) yoluyla önüne gelen davada, 26.10.2023 tarihli ve 2023/132 Esas, 2023/183 Karar sayılı kararıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK’nın) “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” başlıklı 220’nci maddesinin altıncı fıkrasını iptal etti. İptal kararında söz konusu hükmü, Anayasanın 38’nci maddesine (suçta kanunilik, belirlilik ilkesine) aykırı buldu.

TCK’nın 220’nci maddesinin altıncı fıkrası; “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır.” hükmünü içeriyor.

İptal kararı, 08.12.2023 tarih ve 32393 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Karar, yayım tarihinden 4 ay sonra yürürlüğe girecek.

İptal kararına ulaşmak için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231208-5.pdf

By admin