• Çar. Haz 12th, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Ay: Mart 2023

  • Home
  • 7. Yargı Paketi Kanunlaştı

7. Yargı Paketi Kanunlaştı

Kısaca 7. Yargı Paketi olarak bilinen “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’de 28.03.2023’te kabul edilerek kanunlaştı. 7445 sayılı Kanunun ceza hukukuna ilişkin hükümlerinde,…

Alman ve Türk Hukukunda Hayvanların Korunması Makale Yarışması

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Alman ve Türk Hukukunda Hayvanların Korunması” konulu makale yarışması düzenliyor. Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER, Dr. Öğr. Üyesi Salim IŞIK…

Suç Mağdurunun Korunması ile İlgili Bazı Sorunlar

Çetin Özek, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 50, Sayı 1-4, 1984, 13 – 67. Kısaca değinmeğe çalıştığımız ceza hukuk u alanında yenileşme ve anlayış değişimleri olgusu “mağdur” konusunda da…

Müselsel Suçlar

Öztekin Tosun, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 22, Sayı 1-4, 1957, 124 – 149. Etüdümüzü beş kısma ayırmış bulunuyoruz. Birinci kısım müselsel suçun tarifine ve mahiyetinin izahına ayrılmış bulunmakla…

Karşılıksız Çek

Sulhi Dönmezer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 43, Sayı 1-4, 1977, 302 – 324. Bu etüd karşılıksız çek keşidesi konusunda mukayeseli hukuktaki yeni eğilimleri ve değişiklikleri belirtmek, bu bakımdan…

Basın Suçlarında Müeyyide

Sahir Erman, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 37, Sayı 1-4, 1971, 99 – 120. * İstanbul Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü tarafından 24 – 26 Şubat 1972…

Bankacılık Suçları

Süheyl Donay, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 50, Sayı 1-4, 1984, 213 – 238. Ülkemizde bankacılığın bir meslek olarak kuruluşu ve gelişmesi, diğer ülkelere göre çok yenidir. Gerçekten bankacılığın…

Fransız ve Alman Hukukunda Dolandırıcılık

Gérard Jaroby, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Tercüme: Naci Şensoy, Cilt 7, Sayı 2-3, 1941, 667-687. Mukayeseli Etüt Dolandırıcılık başkalarının servetine ika edilen suçlar arasında fail tarafından en çok mahareti…

Akraba Arasında Hırsızlık

Sulhi Dönmezer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 18, Sayı 1-2, 1952, 48-58. (Ceza Kanunumuzun 524 üncü maddesinin analizi) Türk Ceza Kanununun 524 üncü maddesinde, mezkûr kanunun (mal aleyhine işlenen…

Federal Alman Ceza İnfaz Kanunu

Fatih S. Mahmutoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 55, Sayı 1-2, 1996, 501-548. Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların ve Hürriyeti Sınırlayıcı Güvenlik Tedbirlerini İnfazı Hakkında Kanun, 16.03.1976 § 1 Bu Kanun…