• Çar. Haz 12th, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Basın Suçlarında Müeyyide

Byadmin

Mar 19, 2023

Sahir Erman, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 37, Sayı 1-4, 1971, 99 – 120.

* İstanbul Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü tarafından 24 – 26 Şubat 1972 tarihleri arasında düzenlenen «Ceza Adaletinde Reform ilkeleri» Sempozyumuna sunulan rapor.

Basında müeyyidenin neden ibaret bulunduğunu tespit edebilmek için basın suçu kavramı ile basın yoluyla istenen suç kavramını birbirinden ayırmakta fayda vardır. Hatta basın suçlarını da kendi bünyesinde ikiye ayırmak mümkündür; bunlardan bazıları basım öncesine taallûk eder ki bunlara basın zabıtama ilişkin suçlar adını vermek de mümkündür Diğer bazılarında ise, suçun basın yoluyla işlenmesi bir unsur halini alır ve böyle bir suçun başka bir suretle işlenmesi imkânsız olur; diğer bir ifade ile suç basılı eserin neşri ile doğar.

Ancak biz, bu raporumuzda “basın suçu” deyimini her iki suç nevini kapsayacak tarzda kullanacağız ve bu suretle “basın suçları” ile “basın yolu ile işlenen suçları” birbirinden ayırmakla yetineceğiz. Basın suçları ister basım öncesine, ister sonrasına ilişkin olsunlar, basından gayrı bir faaliyetle gerçekleşmeleri mümkün olmayan suçlar oldukları halde, basın yolu ile işlenen suçlar esasta her şekilde işlenebilirler ve bu suçların basın yolu ile işlenmeleri çok kere ağırlatın bir sebep sayılır.

Bu gibi suçlarda asıl müeyyidenin para cezası olup, pek ağır hallerde hürriyeti bağlayıcı cezalara başvurulması, diğer ülkelerin kanunlarında da görülen bir sistemdir. Ezcümle Fransız Basın Kanunu bu esası benimsemiş, hatta nispi bir para cezasına taraftar olmuştur.

By admin