• Çar. Haz 12th, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Karşılıksız Çek

Byadmin

Mar 19, 2023

Sulhi Dönmezer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 43, Sayı 1-4, 1977, 302 – 324.

Bu etüd karşılıksız çek keşidesi konusunda mukayeseli hukuktaki yeni eğilimleri ve değişiklikleri belirtmek, bu bakımdan Türk hukuku üzerinde bir değerlendirme yaparak bazı önerilerde bulunmak amacını gütmektedir.

Karşılıksız çek keşidesi bakımından yeni hükümler getirilmek istendiğinde ise aşağıdaki soruları cevaplandırmak ve buna göre bir yol tutmak gerekir:
1) Karşılıksız çek keşidesinin kasten gerçekleştirildiği hallerde suç teşkil etmesi gerektiği hususunda şüphe yoktur; mesele, fiilin taksirle gerçekleştirildiği hallerde de suç olup olmamasıdır.
Kanaatimizce yeni bir hüküm getirilecekse her iki halde de fiil suç olmalı, ancak taksir halde çok daha az ceza ile yetinilmelidir.

By admin