• Sal. Tem 23rd, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Ceza Hukukunun Bugünkü Gelişmesinde Franz Von Listz’in Rolü

Byadmin

Ara 18, 2023

Nurullah Kunter, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 17, Sayı: 1-2, 1951, 44 – 52.

Meşhur bestekâr ve piyanistin yeğeni olan büyük cezacı Franz von Liszt tam yüz yıl önce Viyana’da doğmuştur. Glaser, Jhering, Merkel gibi üstatların talebesi olduktan sonra sırası ile Giessen (1879), Marburg (1882), Halle (1889) ve Berlin (1889) üniversitelerinde hocalık eden von Liszt Hollandalı van Hamel ve Belçikalı Prins ile birlikte Ceza Hukuku Milletlerarası Birliğini kurmuş ve Birliğin Birinci Dünya Harbi yüzünden dağılmasına kadar onun temelini teşkil etmiştir. Birliğin 25. yıldönümünü 1914 başlarında tes’id edebilen von Liszt 21.6.1919’da ölmüştür. (…)

By admin