• Çar. Haz 12th, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Cezaî Sorumluluğun Gelişimi

Byadmin

Ara 18, 2023

Nevzat Toroslu, Yargıtay Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1-2, Ocak – Nisan 1990, 121 – 125.

Halen ceza hukukunda hakim olan « fiilin sübjektifliği ilkesi» suçtan söz edilebilmesi için, failin tipe uygun ve zararlı bir fiili gerçekleştirmesinin yeterli olmadığını, ayrıca bu fiilin psikolojik yönden de faile bağlanabilmesi gerektiğini, yani suçu oluşturan fiil ile fail arasında sadece nedensel bir bağın değil, aynı zamanda psişik bir bağın da bulunmasını ifade eder. Bu husus, cezaî sorumluluğun sübjektifleştirilmesi sürecinin bir sonucudur ve insan düşüncesinin (uygarlığın) çok önemli bir zaferini oluşturur. Nitekim ceza hukuku tarihi, cezaî sorumluluğun çeşitli aşamalardan geçtiğini ortaya koymaktadır. Bu aşamalar: a) başkasının fiilinden sorumluluk, b) objektif sorumluluk, c) kusurlu sorumluluk ve nihayet ç) kişilik yönünden sorumluluktur. (…)

By admin