• Çar. Haz 12th, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Fransız ve Alman Hukukunda Dolandırıcılık

Byadmin

Mar 18, 2023

Gérard Jaroby, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Tercüme: Naci Şensoy, Cilt 7, Sayı 2-3, 1941, 667-687.

Mukayeseli Etüt

Dolandırıcılık başkalarının servetine ika edilen suçlar arasında fail tarafından en çok mahareti icap ettirendir. Dolandırıcı kendisine ait olmayan bir şeyi çalmak suretiyle almaz, bunu bizzat mağdur kendisine verir . Yalnız, dolandırıcılığa hedef olan bu teslimi ne yağmada olduğu gibi cebir ve şiddet tahtı tesirinde, ne de şantajda olduğu gibi tehdit altında yapar . Bilâkis mağdur, mücrimin talep ettiği şeyleri ona kendi ihtiyariyle tevdi eder; dolandırıcı kuvvet yerine ikna edici vasıtalar kullanır.

By admin