• Çar. Haz 12th, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Nedensellik ve İsnadiyet

Byadmin

Ara 25, 2023

Hans Kelsen (Çev. Zeki Hafızoğulları), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 35, Sayı: 1, 1978, 219 – 234

1 . DOĞA VE TOPLUM.

‘Tabiî bilimler’ ve ‘sosyal bilimler’, genellikle, farklı konularından ötürü ayrılmaktadırlar. Bunlar, doğa ve toplum olmaktadır. Doğa ve toplum, gerçekte farklı iki konu mudur ?.
Doğa, birçok tanımdan birine göre, nesnelerin kendine özgü bir düzeni veya neden ve sonuç şeklinde, yani ‘nedensellik’ ilkesi denen ilkeye göre biri ötekiyle bağlantılı bir öğeler sistemidir. Tabiî bilimin ‘ kendileriyle konusunu açıkladığı doğanın kanunları denen kanunlar, örneğin’ bir metal parçası ısıtıldığında uzar ifadesi gibi, bu ilkenin bir uygulamasıdırlar. Örneğimizdeki ısı ve uzama arasındaki bağıntı, tamamen bir neden ve sonuç bağıntısıdır.
Eğer tabiî bilimden farklı sosyal bir bilim varsa, bu bilim de, konusunu, nedensellik ilkesinden farklı bir ilkeye dayanarak açıklamak zorundadır. (…)

By admin