• Sal. Tem 23rd, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

 İslam Ceza Hukuku Konferansı Tebliğleri Yayınlandı

Byadmin

Mar 29, 2022

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversiteleri ile Uluslararası Hukukçular Birliği tarafından, Elbeyoğlu A.Ş.’nin sponsorluğunda 30 Nisan – 03 Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen milletlerarası İslam Ceza Hukuku Konferansında sunulan tebliğler 2 ciltlik kitap halinde yayınlandı. Kitaplara internet ortamında pdf dosyası olarak da ulaşılabiliyor. Aşağıda konferansın akademik programı ve kitaplardaki tebliğlerin listesi yer alıyor:

İslam Ceza Hukuku Akademik Programı

1.GÜN – 30 Nisan 2015

Açılış Konuşmaları
• Ali Elbeyoğlu, Avukat, Türkiye
• Necati Ceylan, UHUB Genel Sekreteri
• Dr. Sheikh Ali Muhiuddin Al-Qurra Daghi, Dünya İslam Âlimleri Birliği Genel Başkanı, Katar
• Prof. Dr. M. Refik Korkusuz İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, UHUB Genel Sekreter Vekili, Türkiye
• Prof. Dr. Mehmet Bulut, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü, Türkiye
• Prof. Dr. M. İhsan Karaman, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü, Türkiye

Açılış Konferansları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Refik Korkusuz İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, UHUB Genel Sekreter Vekili, Türkiye
• Ass. Prof. Muhammad Munir, İslam Ceza Hukuku’nun Temel Prensipleri, Uluslararası İslam Üniversitesi, Pakistan
• Prof. Mohamad Alzuhili, İslam Ceza Hukukunda Suçların Tasnifi, Sharjah Üniversitesi, Birleşik Arap Emirlikleri
• Prof. Sadiq Reza, İslam Ceza Muhakemesi Hukuku, Boston Üniversitesi, ABD
• Dr. Ajeel Jassem Al-Nashmi, Cezalandırmada Esas Gaye ve İCH’da İzlenmesi Gereken Suç Siyaseti, Körfez Ülkeleri İslam Âlimleri Birliği Başkanı, Kuveyt

2. GÜN- 1 Mayıs 2015, Cuma

Birinci Oturum: İslam Ceza Hukuku’nda Suç ve Cezalar: Suçların Sınıflandırılması
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Avcı, Selçuk Üniversitesi, Türkiye
• Prof. Dr. Mohammad El Bakir, İslam Ceza Hukukuna Nasıl Yaklaşmalıyız?, Ceza Hukukçusu, Fas
• Prof. Hisham Mahmoud Ramadan, Tazir Suçlarının Temel Esasları, Kwantlen Polytechnic Üniversitesi, Kanada
• Prof. Dr. Saad Ali AL-Basheer, Cezalandırma Sorumluluğu Yönünden İCH ve Günümüz Hukuku, Al-Balga Applied Üniversitesi, Ürdün
• Prof. Dr. Ali Şafak, İslam Ceza Hukuku’nda Suçun Manevi Unsuru, Türkiye

İkinci Oturum: İslam Ceza Hukuku’nda Suç ve Cezalar: Cezalandırmanın Gayesi
Oturum Başkanı: Salih Murat, Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi ve UHUB Kurucu Üyesi
• Dr. Hamadi Nourredine: İslam Ceza Hukuku’nda Cezalandırma Kurallarının Hedefleri, Djelfa Universitesi, Cezayir
• Prof. Asaad Elmahacen Lahrech: İslam Ceza Hukuku Amaçları ve Alternatif Cezalar, Djelfa Universitesi, Cezayir
• Dr. Haider Talib Mohamed Ali, İslam Ceza Hukuku’nda Suçların Cezalandırılmasının Felsefesi, Nehreyn Üniversitesi, Irak
• Prof. Şükri El Zavedi, İslam Ceza Hukuku’nda Cezaların Zorlayıcılık ve Engelleyicilik Fonksiyonu, Duhok Üniversitesi, Irak

Üçüncü Oturum: İslam Ceza Hukuku’nda Suç ve Cezalar: Cezalandırmanın Gayesi
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ali Emrah Bozbayındır, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye
• Prof. Ahmad Atif Ahmad, Usulü Fıkhı Esnetmek: Suç ve Cezayı Yeniden Düşünmek, Kaliforniya Üniversitesi, ABD
• Prof. Haider Ala Hamoudi, Stratejik Hukuki İhmal ve Müslüman Olmayanların Diyeti: Caferi Fıkhı ve TatbikatınınTahlili, Pittsburgh Üniversitesi, ABD
• Prof. Dr. Mohamad Elgeadi- Dr. Aysha Saleh, İCH’da Suçların Eğitimsel Yönü ve Programı, Madrid Üniversitesi, İspanya
• Dr. Benjamin Vogel, Kaşılıklı Tanıma ve Empati: Ceza Hukuku’nun Süjeler Arası Bir Temellendirmesine Doğru, Max Planck Mukayeseli Ceza Hukuku Enstitüsü, Almanya

Dördüncü Oturum: İslam Ceza Hukuku’nda Suç ve Cezalar IV: Cezalar
Oturum Başkanı: Jamal Shehab, Kuveyt Adalet Eski Bakanı, Kuveyt
• Prof. Dr. Ahmed Ali Duweyhir, UA’da ve İCH’da İdam Suçları, Ain Shams Hukuk Okulu, Mısır
• Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz- Doç. Dr. Yasin Kurban, İslam Ceza Felsefesi Açısından Hapis Cezası Üzerine Düşünceler, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
• Prof. Dr. Muhamed Ali: İslam Ceza Hukuku’nda Hapis Cezası, Saraybosna Üniversitesi, Saraybosna
• Dr. Muhammad Abdurrahman Sadique, Suçu Önleme Aracı Olarak Kısas ve İslam Ceza Hukuku’nda Mağdurun Affetme Hakı: Fail ve Toplum Üzerindeki Etkisi, Uluslararası Malezya Üniversitesi, Malezya
• Av. Yasin Şamlı: İslam Ceza Hukuku’nda Kısas, Avukat, UHUB, Türkiye

Beşinci Oturum: İslam Ceza Hukuku’nda Suç ve Cezalar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nasir Khalil Al-Assaf, Salahaddin Üniversitesi, Irak
• Dr. İsmael Ababakr Ali ve Prof. Wady Suleyman, İCH’da Suçun Tekrar İşlenmesi Durumunda Cezanın Ağırlaşması, Duhok Üniversitesi, Irak
• Prof. Dr. Taha Hameed Hasan, Aynı Suç İşlemek Gayesine Yönelik Olarak Çok Fiilli Suçlar; İslam Ceza Hukuku ve Günümüz Ceza Hukuku Karşılaştırılması, Bağdat Mustansıriye Üniversitesi, Irak
• Dr. İsmail Acar: İslam Hukuku’nda İkrah ve Ceza Sorumluluğuna Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
• Yrd. Doç. Dr. Nazım Büyükbaş, Kamu Vicdanının Teskini ve Mağdurların Rahatlatılması, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
• Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Yurtseven, Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesi Çerçevesinde İslam Ceza Hukuku’nda Örfi Hukukun Yeri ve Osmanlı Uygulaması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

3. GÜN- 2 Mayıs 2015, Cumartesi

Birinci Oturum: Günümüzde İslam Ceza Hukuku I
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhammad Munir, Uluslararası İslam Üniversitesi, Pakistan
• Prof. Abdurrahman Eren, İslam Ülkeleri Anayasalarında Ceza Hukuku’nun İlkeleri, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
• Prof. Faridah Jalil, İslam Ceza Hukuku’nun İdaresinde Bir Kıstas Arayışı, Kebangsaan Üniversitesi, Malezya
• Prof. Dr. Khairil Azmin Mokhtar, Modern Demokratik Federal Bir Ülkede İslam Ceza Hukuku’nun Tatbiki: Malezya’da Hukuki ve Anayasal Meydan Okumalar, Uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya
• Dr. Muhammad Leaba, İslam Ceza Hukuku’nun Tatbik Sorunu, Uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya

İkinci Oturum: Günümüzde İslam Ceza Hukuku II
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Shalluf Hadi, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Fransa
• Dr. Jasser Auda, İslam Ceza Hukuku’ndaYer Alan Cezaların Çağdaş Dünyada Uygulanması Sorunu, İslam Araştırmaları Merkezi, İngiltere
• Prof. Dr. Ahmed Samir Hassenein, İslam Ceza Hukuku’nun Katar Ceza Kanunu Üzerindeki Etkisi, Katar Üniversitesi, Katar
• Afrooz Maghzi, Yeni İran Ceza Kanunu: Geleneksele Karşı Modern Yaklaşımlar, Trinity College, İrlanda
• Sylviani Abdul Hamid, Nasrulloh Nasution, Heri Aryanto, Endonezya, Ache İslam Ceza Hukuku Uygulaması, Hukukçu, Endonezya

Üçüncü Oturum: Suç Tipleri
Oturum Başkanı: Dr. Tarek Chindeb, Beyrut Barosu, UHUB Yönetim Kurulu Üyesi, Lübnan
• Dr. Joseph Naffa, Ticari İlişkilerde Dolandırıcılık Suçuna İslam Hukuku Perspektifinden Bakış, International Compliance Group Washington DC, ABD
• Ass. Prof. Dr. Nasir Khalil Al-Assaf, İslam Ceza Hukuku’nda Siber Suçlar, Salahaddin Üniversitesi, Irak
• Dr. Aveen Khaled Abdulrahman, Siyasi Suçlara İslam Ceza Hukuku Bakışı, Duhok Üniversitesi, Irak
• Prof. Junya Shinohe, Japonya’da İslami Misyonerlik Tecrübesi (1868-1945): Japonları Alkol İçmemeye İkna Etmek, Doshisha Üniversitesi, Japonya

Dördüncü Oturum: Ceza Muhakemesi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Türkiye
• Prof. Dr. Şamil Dağcı, İslam Ceza Hukuku’nda Ceza Kavramı ve Ceza Usulü ile İlgili Problemler, Ankara Üniversitesi, Türkiye
• Md. Safiullah, Adil Yargılama Işığında İslam Ceza Hukuku ve Common Law (İngiliz Hukuku) Karşılaştırılmalı Tahlili, Daffodil Üniversitesi, Bangladeş
• Av. Cüneyt Toraman, Müslüman Toplumlarda “CezaYargılamasının” Esasları, UHUB, Türkiye
• Prof. Dr. Abülkerim Ünalan, İslâm Hukukuna Göre Faili Meçhul Cinayetlerde Kasâme, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Beşinci Oturum: İslam Ceza Hukuku ve Uluslararası Ceza Hukuku
Oturum Başkanı: Ahmet Elterk, UHUB Üyesi, İngiltere
• Prof. Dr. Shalluf Hadi, İslam Ceza Hukukunun İlkeleri, Academie Diplomatique Internationale, Fransa
• Md. Tajul İslam, İslam Ceza Adaleti Sisteminde ÖnYargı Yasağı Kuralı: Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi Mukayesesi, UHUB Üyesi, Bangladeş
• Dr. Maiza Aissa, İslam Ceza Hukuku ve Uluslararası Ceza Hukuku Karşılaştırması, Djelfa Üniversitesi, Cezayir
• Prof. Dr. Ahmed Samir, İCH’da ve Günümüzde Siyasi Suçlar ve Arap Baharı Uygulaması, İskenderiye Üniversitesi, Mısır

http://www.turkiyehukuk.org/islam-ceza-hukuku-konferansi/

YAYINLANMIŞ TEBLİĞLER

İSLAM CEZA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

1.    Dr. Haider Talib Mohamed Ali (Irak)

İSLAM CEZA HUKUKUNDA SUÇLARIN CEZALANDIRILMASININ FELSEFESİ

2.    Dr. Hamadi Nourredine (Cezayir)

İSLAM CEZA HUKUKUNDA CEZALANDIRMA KURALLARININ HEDEFLERİ

3.    Dr. Hasan Khattaf (Suriye)

İSLAM CEZA HUKUKUNDA AHLAK VE İNANÇ BOYUTU

4.    Dr. İbrahim Hamami (İngiltere)

İSLAM HUKUKUNDA SUÇ VE CEZA

5.    Dr. Ajeel Jassem Al-Nashmi (Kuveyt)

CEZALANDIRMADA ESAS GAYE VE İSLAM CEZA HUKUKUNDA İZLENMESİ GEREKEN SUÇ SİYASETİ

6.    Prof. Dr. Asaad Elmahacen Lahrech (Cezayir)

ŞER’Î CEZALARIN AMAÇLARI VE ALTERNATİF CEZALAR

7.    Prof. Dr. Muhammed Şükri El Zavedi (Irak)

İSLAM HUKUKUNDA CEZALAR VE İNSAN HAYATINI KORUMAKTA ETKİSİ

8.    Prof. Dr. Muhammad Elgeadi, Dr. Aysha Saleh (İspanya)

İSLAM CEZA HUKUKUNDA CEZALARIN PEDAGOJİK AÇIDAN TAHLİLİ

9.    Prof.Dr. Shalluf Hadi (Fransa)

ULUSLARARASI İSLAM CEZA HUKUKUNUN PRENSİPLERİ

10. Prof. Dr. Sadiq Reza (ABD)

İSLAM CEZA HUKUKUNDA YARGI SÜRECİ

11. Prof. Dr. Ali Bakkal (Türkiye)

ZİNA CEZASI İLE İLGİLİ NASLARIN TEDRÎCÎLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

12. Prof. Dr. Muhamad Alzuhili (BAE)

İSLAM CEZA HUKUKUNDA SUÇLARIN TASNİFİ

13. Prof. Dr. Mustafa Avcı (Türkiye)

İSLAM CEZA HUKUKUNDA SUÇLARIN TASNİFİ

14. Yrd. Doç. Dr. Nazım Büyükbaş (Türkiye)

İSLAM CEZA HUKUKUNDA MAĞDURUN VE KAMU VİCDANININ TESKİNİ

15. Prof. Dr. Sabri Erturhan (Türkiye)

HADD VE KISAS CEZALARININ TARİHSELLİĞİ VEYA EVRENSELLİĞİ SORUNU

16. Prof. Dr. İbrahim Ben Daoud (Cezayir)

İSLAM CEZA HUKUKU VE TOPLUMSAL GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

17. Prof. Dr. Şamil Dağcı (Türkiye)

İSLAM MUHAKEME HUKUKU İLE İLGİLİ BAZI MÜLAHAZALAR

18. Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz, Doç. Dr. Yasin Kurban (Türkiye)

İSLAM CEZA FELSEFESİ AÇISINDAN HAPİS CEZASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

19. Av. Yasin Şamlı (Türkiye)

İSLAM CEZA HUKUKUNDA KISAS TANIMI VE İLGİLİ AYETLER

20. Prof. Dr. Hisham Ramadan (Kanada)

İSLAM CEZA HUKUKUNUN KANUNLAŞTIRILMASI: TA’ZİR CEZALARI ÖRNEĞİ

21. Dr. Muhammad Munir (Pakistan)

İSLAM CEZA HUKUKU SİSTEMİNDE KANUNİLİK PRENSİBİ

22. Dr. Aydın Kudat (Türkiye)

İSLAM CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA EHLİYET

23. Yrd. Doç. Dr. İsmail Acar (Türkiye)

MÜKREH’İN CEZAİ SORUMLULUĞU

İSLAM CEZA HUKUKUNUN UYGULANABİLİRLİĞİ

24. Av. Abdullah Al Mamun (Bangladeş)

İSLAM CEZA HUKUKU ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK

25. Afrooz Maghzi (İran)

YENİ İRAN CEZA KANUNLARI: GELENEKSELCİ YAKLAŞIMLARA KARŞI MODERN YAKLAŞIMLAR

26. Prof. Dr. Ahmed Samir Hassenein (Katar)

İSLAM CEZA HUKUKU’NUN KATAR CEZA KANUNU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

27. Dr. Benjamin Vogel (Almanya)

KARŞILIKLI TANIMA VE EMPATİ: CEZA HUKUKUNUN ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR TOPLUMDAKİ ROLÜ

28. Av. Cüneyt Toraman (Türkiye)

CEZA HUKUKUNDA “KANUNSUZ SUÇ OLMAZ, KANUNSUZ CEZA OLMAZ” PRENSİBİNİN, MÜSLÜMAN TOPLUMLARDA İZDÜŞÜMÜ

29. Doç. Dr. Faridah Jalil, Nurhafilah Musa (Malezya)

İSLAM CEZA HUKUKUNUN UYGULANMASINDA ÖLÇÜT ARAYIŞI: MALEZYA ÖRNEĞİ

30. Prof. Dr. Haider Ala Hamoudi (ABD)

STRATEJİK HUKUKİ İHMAL VE GAYRİMÜSLİMLER İÇİN KAN PARASI: BİR CAFERİ FIKHI İNCELEMESİ VE UYGULAMA

31. Hüseyin Örs (Türkiye)

OSMANLI HUKUK UYGULAMASINDA TEORİ VE PRATİK ARASINDA TA’ZÎR CEZASI: ÇİVİZÂDE ÖRNEĞİ

32. Dr. Jasser Auda (İngiltere)

HAD CEZALARININ ÇAĞDAŞ DÜNYADA UYGULANMASI SORUNU

33. Prof. Dr. Junya Shinohe (Japonya)

İSLAM’DAKİ CEZALARIN İLKELERİ ÜZERİNE 1868’DEN 1945’E KADARKİ İSLAMİ MİSYONERLİK TECRÜBESİ-JAPON HALKI İÇKİ YASAĞI KONUSUNDA NASIL İKNA EDİLMELİ

34. Dr. Khairil Azmin Mokhtar (Malezya)

MODERN DEMOKRATİK FEDERAL BİR ÜLKEDE İSLAM CEZA HUKUKUNUN (ŞERİAT SUÇLARI) UYGULANMASI: MALEZYA’DA HUKUKİ VE ANAYASAL SORUNLAR VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

35. Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ali (Bosna)

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN HAPİS SİSTEMİNİN MEŞRUİYETİ VE UYGULAMASI

36. Dr. Muhamad Leaba, Ismael Deramea (Malezya)

İSLAMİ ÜLKELERDE İSLAM CEZA HUKUKUNUN TATBİK SORUNU: GÖZLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

37. Sylviani Abdul Hamid, Heri Aryanto, Nasrulloh Nasition (Endonezya)

AÇE – ENDONEZYA’DA İSLAM CEZA HUKUKU

38. Av. Muhammad Tajul Islam (Bangladeş)

İSLAM CEZA ADALETİ SİSTEMİNDE ÖNYARGISIZLIK İLKESİ: BANGLADEŞ ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİYLE BİR KARŞILAŞTIRMA

39. Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Yurtseven (Türkiye)

SUÇ VE CEZALARIN KANUNİLİĞİ İLKESİ ÇERÇEVESİNDE İSLAM CEZA HUKUKU’NDA ÖRFÎ HUKUKUN YERİ VE OSMANLI UYGULAMASI

İSLAM CEZA HUKUKU VE MODERN CEZA HUKUKU KARŞILAŞTIRMASI

40. Prof. Dr. Abdurrahman Eren (Türkiye)

MÜSLÜMAN ÜLKE ANAYASALARINDA CEZA HUKUKU İLKELERİ

41. Dr. Abdurrahman Muhammed Seyyid

İDAM CEZASI

42. Ahmad Atif Ahmad (ABD)

İDAM CEZASI VE BEDENSEL CEZA

43. Av. Ahmed El Terk (İngiltere)

İSLAM CEZA HUKUKUNDA VE MODERN KANUNLARDA SANIĞIN SUSMA HAKKI (MUKAYESELİ BİR ARAŞTIRMA)

44. Prof. Dr. Ahmad Sameer (Mısır)

POZİTİF HUKUK VE İSLAM HUKUKU ARASINDA SİYASÎ SUÇLAR “Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Arap Baharı Üzerine Uygulaması”

45. Dr. Ali Rıza Töngür (Türkiye)

İSLÂM CEZA HUKUKUNDA VE GÜNCEL TÜRK CEZA HUKUKUNDA ZARURET HALİ KURUMUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

46. Prof. Dr. Ali Şafak (Türkiye)

SUÇUN MANEVÎ UNSURU VE MUKAYESELİ HUKUK AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

47. Dr. Aveen Khaled Abdurrahman (Irak)

İSLAM CEZA HUKUKU BAKIŞINDA SİYASİ SUÇLARIN KAPSAMI (KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME)

48. Fatma Bettayeb (Cezayir)

İSLAM CEZA HUKUKUNDA VE BEŞERÎ CEZA HUKUKUNDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ

49. Dr. İsmael Ababakr Ali, Prof. Dr. Wady Suleyman (Irak)

SUÇUN TEKRARLANMASI DURUMUNDA CEZANIN AĞIRLAŞMASI

50. Dr. Joseph M. Naffa (ABD)

İSLAM HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN BİR DOLANDIRICILIK TÜRÜ OLARAK İÇERİDEN BİLGİ EDİNEREK TİCARET YAPMA

51. Dr. Maiza Aissa (Cezayir)

İSLAM CEZA HUKUKU HÜKÜMLERİ İLE POZİTİF CEZA HUKUK SİSTEMLERİNİN ÇATIŞMASI: “İSLAM CEZA HUKUKU VE BEŞERİ HUKUKTA CİNSİYET DEĞİŞTİRME HÜKÜMLERİ”

52. Muhammad Safiullah (Bangladeş)

İSLAM HUKUKUNUN CEZA YÖNTEMLERİ İLE UMUMİ HUKUK CEZA YASASI ARASINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ: ADİL YARGILAMA PERSPEKTİFİ

53. Doç. Dr. Nasir Khalil Jalal (Irak)

İSLAM CEZA HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN ELEKTRONİK SUÇ

54. Prof. Dr. Saad Ali AL-Basheer (Ürdün)

CEZALANDIRMA SORUMLULUĞU YÖNÜNDEN İSLAM CEZA HUKUKU VE BEŞERİ HUKUK

55. Dr. Saad Lagoun (Cezayir)

İSLAM CEZA HUKUKU VE ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKTA SAVAŞ SUÇLARI

56. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akdemir (Türkiye)

İSLAM CEZA HUKUKU İLE BATI CEZA HUKUKU ARASINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

57. Prof. Dr. Taha Hamid Hasan, Doç. Dr. Ahmed Geylan (Irak)

İSLAM CEZA HUKUKUNDA VE POZİTİF HUKUKTA AYNI AMACA YÖNELİK SUÇLARIN GERÇEK İCTİMAI

58. Yrd. Doç. Dr. Vahap Ovacı (Türkiye)

MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE İSLAM CEZA HUKUKUNDA CEHALET (KANUNU BİLMEME)

59. Prof. Dr. Waadi Süleyman el-Mezûrî (Irak)

CEZANIN İNFAZININ ERTELENMESİ BEŞERİ KANUN VE İSLAM HUKUKU ARASINDA BİR MUKAYESE

http://www.turkiyehukuk.org/islam-ceza-hukuku-uluslararasi-sempozyumu/

By admin