• Cum. Şub 3rd, 2023

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Ceza Genel Hukuku

Ceza Hukuku Genel Hükümler

  • Home
  • Ceza Hukukunun İnsanileştirilmesi

Ceza Hukukunun İnsanileştirilmesi

Giuseppe Bettiol, Ceza Hukukunun İnsanileştirilmesi, Çev. Faruk Erem, Adalet Dergisi, 1949/7, 936-944. “Ceza Hukukunun İnsanileştirilmesi”nden bahsedilince ne kastedilir? Vazedilişi bakımından mesele, bir hukuk tekniği meselesi değildir, Ceza Hukuku metafiziğine ve…

Hukuka Uygunluk Nedenini Bilmek Gerekir mi?

Hukuka uygunluk nedenlerinini manevi unsurları meselesine dair video: Alman ceza avukatı ve yazar Ferdinand von Schirach’ın Kusur (Schuld) adlı kitabından* uyarlanan film… https://www.dailymotion.com/video/x6fh1py https://www.youtube.com/watch?v=slqaFUno7qQ (özet) https://www.youtube.com/watch?v=5aBRqB9_FIk (kısa film) Filmin konusu:Für einen…

Ceza Genel Hukuku Kitapları

5237 sayılı TCK’ya Göre Yazılanlar/Yenilenenler (Alfabetik) Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Öztürk Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku. Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler. Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel…