• Çar. Haz 12th, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Ceza Hukukunda Mazeret Nedeni Olarak Haksız Tahrik

Byadmin

Tem 11, 2023

Nevzat Gürelli, “Ceza Hukukunda Mazeret Nedeni Olarak Haksız Tahrik“, İstanbul Barosu Dergisi, 1951.

§ 1. Tahrikin ceza hukukundaki yeri ve önemi

§ 2. Haksız tahrikin şartları

§ 3. Haksız tahrikin vasıfları

§ 4. Mes’uliyete tesir eden diğer haller muvacehesinde tahrik

§ 5. Tahrikin mevcudiyetinin ve derecesinin tesbiti

§ 6. Tahrik halinde cezanın ne suretle tertip edileceği

By admin