• Sal. Tem 23rd, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Ceza Genel Hukuku Kitapları

Byadmin

Mar 3, 2022

5237 sayılı TCK’ya Göre Yazılanlar/Yenilenenler (Alfabetik)

Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Öztürk Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku.

Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler.

Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler.

İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler.

Kayıhan İçel, İçel Ceza Hukuku Genel Hükümler.

Mahmut Koca, İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler.

Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökcen, Mehmet Emin Alşahin, Kerim Çakır, Ceza Hukuku Genel Hükümler.

Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Yenerer Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş.

Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler.

Veli Özer Özbek, Pınar Bacaksız, Koray Doğan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler.

765 sayılı TCK’ya Göre Yazılanlar

Tahir Taner, Ceza Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 1953.

Nurullah Kunter, Suçun Kanuni Unsurları Nazariyesi, İstanbul 1949.

– Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi, İstanbul 1955.

Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku (3 cilt).

Faruk Erem, Ahmet Danışman, Mehmet Emin Artuk, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. baskı, Ankara 1997.

Öztekin Tosun, Suç Hukuku Dersleri, İstanbul 1967

– Suç Hukuku El Kitabı, 2. baskı, İstanbul 1982.

Turhan Tufan Yüce, Ceza Hukuku Dersleri, Manisa 1982.

Ayhan Önder, Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul 1992.

Kayıhan İçel, Füsun Sokullu-Akıncı, İzzet Özgenç, Adem Sözüer, Fatih S. Mahmutoğlu, Yener Ünver, İçel Suç Teorisi, İstanbul 2000.

Kayıhan İçel, Füsun Sokullu-Akıncı, İzzet Özgenç, Adem Sözüer, Fatih S. Mahmutoğlu, Yener Ünver, İçel Yaptırım Teorisi, İstanbul 2002.

By admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir