• Sal. Tem 23rd, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Suç Öğretisi

  • Home
  • Ceza Hukukunda Mazeret Nedeni Olarak Haksız Tahrik

Ceza Hukukunda Mazeret Nedeni Olarak Haksız Tahrik

Nevzat Gürelli, “Ceza Hukukunda Mazeret Nedeni Olarak Haksız Tahrik“, İstanbul Barosu Dergisi, 1951. § 1. Tahrikin ceza hukukundaki yeri ve önemi § 2. Haksız tahrikin şartları § 3. Haksız tahrikin…

Müselsel Suçlar

Öztekin Tosun, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 22, Sayı 1-4, 1957, 124 – 149. Etüdümüzü beş kısma ayırmış bulunuyoruz. Birinci kısım müselsel suçun tarifine ve mahiyetinin izahına ayrılmış bulunmakla…

Mütemadi Suç

Ayhan Önder, “İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1963, 75-120. Mütemadi suç yabancı memleketler doktrininde çok iyi bir şekilde işlenmiş olmasına rağmen, bugüne kadar bütün müelliflerin ittifak ettiği bir müessese olarak…

Ümanist Doktrin ve Suçun Konusu & Nedensellik Bağı

Faruk Erem, Suçun Konusu ve Ümanist Doktrin, AÜHFD, Cilt: 25, Sayı: 1, 1968. Faruk Erem, Nedensellik Bağı ve Ümanist Doktrin, AÜHFD, Cilt: 25, Sayı: 3, 1968. Ümanist doktrin maddî konu…

Hukuka Uygunluk Nedenini Bilmek Gerekir mi?

Hukuka uygunluk nedenlerinini manevi unsurları meselesine dair video: Alman ceza avukatı ve yazar Ferdinand von Schirach’ın Kusur (Schuld) adlı kitabından* uyarlanan film… https://www.dailymotion.com/video/x6fh1py https://www.youtube.com/watch?v=slqaFUno7qQ (özet) https://www.youtube.com/watch?v=5aBRqB9_FIk (kısa film) Filmin konusu:Für…