• Çar. Haz 12th, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Victimology and Victim Protection in Turkey

Byadmin

Mar 6, 2022

Tuba TOPÇUOĞLU & Selman DURSUN

Turkey: Victimology and Victim Protection“, Mapping the Victimological Landscape of the Balkans: A Regional Study on Victimology and Victim Protection with a Critical Analysis of Current Victim Policies, Eds. Meško/Sárik/Getoš Kalac, Berlin, Duncker & Humblot, 2020, s.531-572.

This paper presents a general picture of the current state of victimology, victim policies, victim-related legislation and victim support in Turkey. The first part provides basic background information on Turkey. The second part describes the status of victimology as a scientific discipline and extant victimological research in Turkey, as well as the key governmental and NGO actors involved in victim support and protection. The third part provides a brief discussion of national legal provisions on victim rights and protection, with an evaluation of the recently proposed draft law on victim rights. The fourth part presents the reality of victimisation in Turkey, based on available official data and empirical research findings. The fifth part describes the media discourse and perception of victims and victimisation in Turkey. The sixth part presents an assessment of Turkey´s standing with regards to victimology, victim protection policies, regulations and practice as well as suggestions for further improvement. The seventh part concludes with a summary of the main findings and the position of victimology and victim protection in Turkey.

Bu çalışma, Türkiye’de viktimoloji ile mağdurların desteklenmesi ve korunmasına dair geliştirilen politika ve yasal düzenlemelerin genel bir resmini çizmektedir. Çalışmanın ilk bölümü, Türkiye’ye ilişkin genel bilgi sunarken, ikinci bölüm bilimsel bir disiplin olarak viktimolojinin Türkiye’deki konumunu ve viktimolojik araştırmaların mevcut durumunu ele alıp mağdurların desteklenmesi ve korunması hususunda Türkiye’de aktif rol oynayan devlet kurumları ile sivil toplum kuruluşlarına değinmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümü, Türkiye’de mağdur hakları ve mağdurların korunmasına ilişkin hukuki düzenlemelere ve yakın zamanda mağdur haklarına ilişkin getirilen kanun tasarısına değinirken; dördüncü bölüm mağdurlara ilişkin mevcut resmi verilere ve bu alanda gerçekleştirilen bilimsel araştırma bulgularına dayanarak Türkiye’deki mağduriyet olgusunun resmini ortaya koymaktadır. Çalışmanın beşinci bölümü, Türkiye’de kamu ve medyada mağdurlar ve mağduriyete ilişkin söylemleri ve mağdur algısını ele almaktadır. Altıncı bölüm, Türkiye’de viktimolojinin mevcut durumu, mağdur koruma politikaları, düzenlemeleri ve uygulamalarına dair genel bir değerlendirme sunarken, en son bölüm ise çalışmanın temel bulguları ile Türkiye’de viktimoloji ve mağdurların korunmasına ilişkin genel durumu özetleyerek çalışmayı sonlandırmaktadır.

By admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir